Smerter

Smerter findes i uendeligt mange versioner. Børn og unge mennesker bør ikke have nogle af dem. Selv små og svage smerter skal vække bekymring og kalde på behandling, når de opstår i et barn eller et ungt menneske.

Selv svage eller sporadiske smerter hos et barn eller et ungt menneske bør behandles. De viser nemlig typisk kun toppen af isbjerget.

Almindelige smerter.

Den normale opfattelse af smerter er, at der er noget der påvirker kroppen og kroppen siger derfor fra, ved at sende et smertesignal til hjernen. (ligesom når man brænder hånden på kogepladen)

Den type smerter er vigtige, fordi de beskytter kroppen.
Selvom det måske ikke er de helt store smerter det drejer sig om, er det vigtigt at få behandling for det problem der skaber smerterne. Ellers kan det efter mange år, skabe et meget mere alvorligt problem. Så kaldes de kroniske smerter.

Funktionelle smerter.

Mange børn og unge har smerter selvom der ikke rigtigt er nogen synlig fysisk grund til det.
Disse smerter er kommet meget mere i fokus de eneste år og klades for funktionelle smerter.
De smerter FØLES nøjagtigt som alle andre smerter, hvilket er meget vigtigt at fastslå. Ofte har der været en fysisk uløsende faktor, fx. en maveinfektion eller et forstuvet håndled. Smertene bliver gerne mere og mere kraftige og indgribende i hverdage.

Hypnoterapi har så god effekt på denne type smerter, at de i 2000 blev en del af de kliniske retningslinjer.

Behandling af smerter

Inden smerter behandles er det naturligvis altafgørende, at finde ud af, om det er fysiske smerter eller om der er tale om funktionelle smerter.
Behandligen er helt afhængig deraf.
Fysioterapi, kraniosakralterapi, fysiske øvelser, mentale øvelser og hypnose kan jeg kombinerer i en uendelighed, for at tilpasse den helt rigtige og individuelle behandling.
Jeg er også altid åben for også at patienten kombinere mine behandlinger med andre teknikker, som jeg ikke selv udfører, fx kiropraktik eller zoneterapi.
Smerter kan være komplekse og derfor skal behandlingen også være det.

Læs også om

Primitive reflekser

Store børn der mistrives enten socialt, motorisk eller på anden vis, kan ofte hjælpes på vej, med øvelser der integrer deres primitive reflekser. Det er det bedste grundlag for, at de kan udvikle sig motorisk, socialt og fagligt.

Læs mere

Søvn

Fysiske udfordringer kan også opstå, hvis man over længere tid ikke får sovet nok. Det er belastende for blodsukkerregulering, blodtrykket og restituering generelt. 

Læs mere

Skolevægring

15.000 børn havde skolevægring i foråret 2023. Det er en tilstand af stress, hvor det gode humør er væk og hvor maven ofte gør ondt.

Læs mere