Hypnose til smerter

Smerter kan være de fodspor, som din sindstilstand sætter i kroppen. Alle kende “sommerfuglene i maven”, men “knuder”, “jag”, “stik” og brændende fornemmelser, kan også skyldes, hvordan dine tanker egentligt arbejder for dig.

Smerteoplevelsen sker i hjernen og kan derfor ændres via hypnose.

Hypnose til smerter

Smerter findes i tre forskellige kategorier.
“fysiske smerter”, “kroniske smerter” og “funktionelle smerter”.
se smerter

Det er naturligvis vigtigt, at alle smerter behandles ud fra et hensyn til deres årsag.
Det er helt forkert at lave hypnose-terapi til en smerte der kan fortsætte med at skade kroppen, men det er ligeså forkert, at tilbyde stabilitetsøvelser, til en smerte der skyldes en grim oplevelse i fortiden, eller en stresset hverdag.

Hvornår er hypnose relevant?

Fysiske smerter skal ikke fjernes med hypnose, da deres funktion er, at passe på at kroppen ikke kommer yderligt til skade og at patienten holder sig i ro.
Hypnose kan dog benyttes til at finde den styrke der skal til, i den vanskelige situation og i visse tilfælde også at understøtte en hurtig heling.

Kroniske smerter, har i mange tilfældene en årsag der ligge gemt i gamle traumer. For nogen er det vigtigt at få fundet frem til den årsagsgivende hændelse, eller periode i livet. For andre er det mest vigtigt visuelt eller kinæstetisk (via det man mærker i kroppen) at få opløst den kropslige smerte – uanset årsagen.

Hypnose til Funktionelle smerter

Funktionelle smerter er de smerter, som ikke har nogen målbar årsag.
De er ofte udløs af en form for stress, og af “dråben der fik bægeret til at flyde over”. Det ER rigtige smerter og selve stressen gør faktisk, at hjernen til tider lukker lidt ned for blodtilførselen til det smertefulde område, hvorved smerterne og dermed også stressen fastholdes.

Her er det afgørende at patienten lærer at finde ind til roen i kroppen igen.
Det er også relevant at arbejde med de ting der fyldte bægeret i første omgang, opnå strategier til at beskytte sig selv og andre nyttige redskaber, der kan læres i hypnose med rekordfart.

Læs også om

Fobier/angst

Fobier kan relativt nemt behandles i hypnose og er måske netop det, som hypnose er mest “kendt” for.

Læs mere

Hypnose

Hypnose er en naturlig tilstand, lidt som at falde i staver. Terapeutisk kan det benyttes til at ændre sin opfattelse af, det som man ønsker.

Læs mere