Angst & fobier

Hvad er angst?


Angst er en helt naturlig forsvarsmekanisme og et helt almindeligt livsvilkår! Det er din krops måde at passe på dig, så du ikke kommer til skade.

MEN hjernen kan misforstå størrelsen af truslen og derved sætte det helt store alarmberedskab i gang - helt unødvendigt. Angst har tendens til at brede sig som ringe i vandet - både mellem mennesker og inde i det enkelte menneske. Det er derfor vigtigt at du er opmærksom på IKKE at "smitte" andre med din angst (fx. for edderkobber eller bakterier) Ligeledes er det ofte en dårlig strategi at undgå ting du ikke bryder sig om. Det er klogere at bruge tid og kræfter på at venne sig til det ubehagelige. Hypnose kan være en genial genvej til at mindske angst og forbier.


Forskellige typer af angst/fobier.


Angst kan være generel - altså angst for alting og ingenting. Det kan være blevet til en "grund-indstilling" i nervesystemet. Angsten kan også være rettet mod en bestemt situation, så kaldes den ofte for en forbi. Angsten/fobien er altid MEGET tydelig at mærke i kroppen. Det gode er, at den er meget let at mærke i kroppen og det er vigtigt når der skal rebejdes med den. Den kropslige fornemmelse kan der arbejdes med via hypnose og/eller via manuel behandling, som kan løsne de spædninger som angsten har sat i kroppen. 

Heldigvi er det også tydeligt at mærke, når angsten giver slip og bliver væsentligt mindre eller helt væk.


Mange former for angst er opstået efter en ubehagelig oplevelse, ofte kombineret med at personen ikke at kunne komme væk, eller ikke have nogle handlemuligheder. Andre gange er det en misforståelse, hvor hjernen er kommet til at koble to ting sammen, der ellers ikke havde med hinanden at gøre. Der er altså ofte en "trigger", der har udløst angsten og som kan have ligget i davle i mange år, for så først at blive trigget senere i livet. Hvis den gamle trigger er meget afgørende for angsten/forbien kan det være nødvendigt at opløse den i hypnose, med en bestemt teknik (egostate) hvor vi går tilbage og ser på den gamle oplevelse i ro og mag, så den kan blive afmystificeret. 


Angst er som nævnt en naturlig forsvarsmekanisme, som passer på os, så vi ikke kommer til skade. Derfor skal de fleste typer af angst ikke fjernes, men skrues ned på et passende niveau, så den igen er til gavn og ikke til besvær.


Personligt havde jeg udviklet en angst for at køre på motorvejen. I hypnose fandt jeg ud af, at triggeren kom fra et voldsomt styrt fra en hest 10 år tidligere. Ved at arbejde med den gamle oplevelse, blev det muligt for mig at køre på motorvejen igen.


Eksamensangst?


Her er det vigtigt at være lidt angst, det er nemlig med til at gøre dig istand til at yde dit bedste. Men tidligere dårlige oplevelser kan forhøje niveauet af angst, så det ikke længere er til din fordel. Angsten går da ud over din evne til at tænke klart og præstere så godt som muligt. Mange oplever, at de skal bedømmes som menneske, og DET er en skræmmende tanke. Med forskellige teknikker kan hjernen og kroppen lære at forstå, at det kun er dine evner indenfor det pågældende fag, der skal bedømmes. Derved kan du holde hovedet koldt og opnå dit bedste.


unsplash