Smerter uden grund

Smerter


Mange unge mennesker har smerter, der ikke har nogen fysisk forklaring. De kaldes for funktionelle smerter. Det er vigtigt at nævne at smerterne ER reelle smerter som gør virkelig ondt. Smerterne er ofte opstået ifm. et tidligere sygdomsforløb, hvor symptomerne efterfølgende er blevet siddende i kroppen.
Behandling


Behandlingen af disse smerter foregår ofte ved at jeg afspænder det smertefulde sted manuelt hvis det ønskes OG samtidigt kan vi med klinisk hypnose finde ud af hvorfor hjernen er blevet ved med at opfatte området som smertefuldt, når nu årsagen er forsvundet. Selve hypnoterapien er en mental afslapning af kroppen, der minder lidt om mindfulness, men her er der altid et meget klart formål, en mission der skal løses, det er netop det der er terapien.

unsplash