Smerter 


Almindelige smerter.


Den normale opfattelse af smerter er, at der er noget der påvirker kroppen og kroppen siger derfor fra, ved at sende et smertesignal til hjernen. (ligesom når man brænder hånden på kogepladen)

Den type smerter er vigtige, fordi de beskytter kroppen.

Den UDLØSENDE faktor kan dog i visse tilfælde, være lokaliseret et godt stykke væk fra det sted hvor smerten mærkes.

Disse smerter er som regel nemme at finde forklaringen på og derefter også løsningen. 


Kroniske smerter

Når smerter har varet meget længe, eller er kombineret med bekymring, usikkerhed eller angst, kan smertesignalet låse sig fast. Hjernen vil derefter blive ved med at gøre opmærksom på og FØLE smerten, selvom der ikke længerer er en fysisk årsag.

Her vil det være et uendeligt projekt at behandle på smerterne med manuel behandling, piller eller øvelser. Det er forandring af fysisk aktivitetsniveau OG smerteopfattelse der skal til. MEN så er kronisk faktisk slet ikke kronisk alligevel ;-) 

Funktionelle smerter.

Nogle smerter er mere stress relaterede og dermed psykisk betingede. De ER virkelige smerter, hvilket er meget vigtigt at fastslå. Ofte har der været en fysisk uløsende faktor, fx. en maveinfektion eller et forstuvet håndled. Smertene bliver gerne mere og mere kraftige og indgribende i hverdagen.

Hypnoterapi har så god effekt på denne type smerter, at de i 2000 blev en del af de kliniske retningslinjer 

Behandling


Behandlingen af smerter hos mig, forudsætter at vi får klarlagt hvilken type af smerte der er tale om. Jeg vil næsten altid afspænde det smertefulde sted manuelt, hvorved jeg vi også sammen finder ud af, om der ER en udløsende faktor tilstede i vævet. Det er jo nogle gange og traditionelt set - nok.

Men ved kroniske og funktionelle smerter kan kombinationen med manuel behandling og klinisk hypnose være altafgørende for at finde ind til den udløsende faktor og få "slukket for alarmen".


unsplash