Børn & unge

Primitive reflekser

Store børn der mistrives enten socialt, motorisk eller på anden vis, kan ofte hjælpes på vej, med øvelser der integrer deres primitive reflekser. Det er det bedste grundlag for, at de kan udvikle sig motorisk, socialt og fagligt.

Læs mere

Smerter

Selv svage eller sporadiske smerter hos et barn eller et ungt menneske bør behandles. De viser nemlig typisk kun toppen af isbjerget.

Læs mere

Søvn

Fysiske udfordringer kan også opstå, hvis man over længere tid ikke får sovet nok. Det er belastende for blodsukkerregulering, blodtrykket og restituering generelt. 

Læs mere

Skolevægring

15.000 børn havde skolevægring i foråret 2023. Det er en tilstand af stress, hvor det gode humør er væk og hvor maven ofte gør ondt.

Læs mere