Skolevægring

Med samtale, øvelser, kraniosakralterapi og/eller evidensbaseret klinisk hypnose kan man hjælpe rigtigt mange børn og unge til selv at sortere i alle de krav der bliver stillet til dem.

15.000 børn havde skolevægring i foråret 2023. Det er en tilstand af stress, hvor det gode humør er væk og hvor maven ofte gør ondt.

Typisk vil behandling af skolevægring foregå ved et møde med både barn og forældre. Her taler vi om, hvad der er udfordringen. Om der er en helt bestemt årsag til at det er opstået, eller om der bare er kommet af sig selv. Barnet beslutter, hvad der er det første mål med behandlingen. Og vi bliver i fællesskab enige om, hvem der skal gøre hvad og at forældrene altid har ansvaret for barnets trivsel.

Hvordan?

Selve behandlingen foregår typisk ved at barnet/den unge ligger på briksen, så vi sammen kan finde ud af, om der er nogle spædninger der forstyrrer kroppen. Nogle gange bliver vores samtale om kroppen og smerterne automatisk til en form for hypnose og egenterapi for barnet. Det er meget forskelligt hvad der vægter højes og har den bedste effekt, når jeg behandler. Den kropslige og den kognitive tilgang supplere hinanden utroligt godt og er derfor meget effektivt.

Barnet/den unge bestemmer selv, om forældrene skal blive i rummet, eller om de hellere skal blive i venteværelset.
De fleste børn og unge er gode til at se ting for sig og bruge deres fantasi. Det er perfekte evner at have, når man skal ændre på opfattelser af de ting man ønsker. Meget typisk oplever børn og unge et øget selvværd og selvtillid i takt med at udfordringerne overkommes.

Genfind glæden og energien.

Typisk ting der er gode at lære, hvis man har skolevægring:

Hvordan smerterne/ubehaget i kroppen kan gå væk?
Hvordan man beskytter sig selv bedst muligt.
Hvordan det føles at stå stærkt.
Hvordan man vælger gode krav til sig selv.
At være noget værd, alene fordi man findes.
At usikkerhed og angst er et vilkår for alle mennesker. Og hvordan kan det bruges til noget godt.
Selv at have “hænderne på rattet” i ens eget liv.
Hvad en god nats søvn kræver? – og hvorfor det er vigtigt.

Læs også om

Primitive reflekser

Store børn der mistrives enten socialt, motorisk eller på anden vis, kan ofte hjælpes på vej, med øvelser der integrer deres primitive reflekser. Det er det bedste grundlag for, at de kan udvikle sig motorisk, socialt og fagligt.

Læs mere

Smerter

Selv svage eller sporadiske smerter hos et barn eller et ungt menneske bør behandles. De viser nemlig typisk kun toppen af isbjerget.

Læs mere

Søvn

Fysiske udfordringer kan også opstå, hvis man over længere tid ikke får sovet nok. Det er belastende for blodsukkerregulering, blodtrykket og restituering generelt. 

Læs mere