Primitive reflekser

Primitive reflekser er nogle reflekser der blev dannet i vores krop, i den sidste tid inden vi blev født. Reflekser er afgørende for, at en baby trives og i nogle tilfælde overlever. Men der er OGSÅ “skyldige” i flere udfordringer, hvis de ikke integreres med tiden.

Store børn der mistrives enten socialt, motorisk eller på anden vis, kan ofte hjælpes på vej, med øvelser der integrer deres primitive reflekser. Det er det bedste grundlag for, at de kan udvikle sig motorisk, socialt og fagligt.

Tegn på aktive primitive reflekser

Symptomer kan være nedsat indlæringsevne, eller meget specifik god indlæringsevne, klodsethed, motorisk uro, eller motorisk tilbageholdenhed, ængstelse, eller frygtløshed, eller børn med konstante nedsmeltninger,

Det er generelt godt at have sig for øje, om ens barn kan lide og mestre alle “discipliner” på en legeplads. Det er OGSÅ klogt at se om ens barn kan stå stille og bevæge sig langsomt.
Hvis dit barn undgår bestemte legeredskaber eller bliver bange for nogen af dem, vil det være et typisk tegn.

Om Primitive Reflekser

Spændinger i kroppen der har forhindret barnet i at bevæge sig frit, kan være en stor årsag til at reflekserne ikke er blevet integreret.
Inaktivitet hos børn er også en stor årsagsfaktor. Det er vigtigt at børn leger – og faktisk også, at de får lov til at slå sig, indenfor rimelighedens grænser, naturligvis.

De primitive reflekser er i babyen inde i livmoderen og i op til tre år efter at de er blevet født.
Der er fx sutterefleksen og MORO refleksen (der hvor arme og ben spjætter ud til siderne og baby begynder at græde, når den bliver forskrækket)

De primitive reflekser skal løbende ”bruges op” og brydes af babyens og senere barnets egne kontrollerede bevægelser.

Behandling af primitive reflekser

Med de rette øvelser, kan vi hjælpe disse reflekser til at blive integreret i kroppen og dermed lette hjernens arbejde med at styre kroppen. Jeg tilbyder fx. at man kan leje denne elektriske hest til hjemme-træning.

Integrationen af de primitive reflekser er vigtigt for at barnet kan udvikle sin motorik og koordinationsevne, som danner basen for kropskontrol, selvregulering, indlæring og selvværd.

Læs også om

Smerter

Selv svage eller sporadiske smerter hos et barn eller et ungt menneske bør behandles. De viser nemlig typisk kun toppen af isbjerget.

Læs mere

Søvn

Fysiske udfordringer kan også opstå, hvis man over længere tid ikke får sovet nok. Det er belastende for blodsukkerregulering, blodtrykket og restituering generelt. 

Læs mere

Skolevægring

15.000 børn havde skolevægring i foråret 2023. Det er en tilstand af stress, hvor det gode humør er væk og hvor maven ofte gør ondt.

Læs mere